ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท
HONDA ESTILO (Thailand) Co., Ltd.
ที่ตั้ง
20 ซ.อรรถกวี 1 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์
02-118-6093
FAX
02-118-6094
URL

http://www.soltilo-thailand.com

E-mail

support@soltilo-thailand.com

ก่อตั้ง
5 เมษายน ค.ศ. 2017
ผู้บริหาร
โทกิฮิโร คารูเบะ
เนื้อหาธุรกิจ
  • ดำเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับผู้เล่นกีฬา
  • วางแผนการผลิต และการจำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับกีฬา
  • โรงเรียนสอนฟุตบอล และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับฟุตบอล

ประวัติความเป็นมาของ SOLTILO

2012
พฤษภาคม
ก่อตั้งโรงเรียนสาขาคามิชินโจ
มิถุนายน
ก่อตั้งโรงเรียนสาขาอิทาคาโนะ
ธันวาคม
ก่อตั้งโรงเรียนสาขามายะ
2013
เมษายน
ก่อตั้งโรงเรียนสาขาสุมิโนะเอะ
เมษายน
ก่อตั้งโรงเรียนสาขาบังปาคุ
มิถุนายน
ก่อตั้งโรงเรียนสาขาคิโยเสะ
มิถุนายน
ก่อตั้งโรงเรียนสาขาชินโอซาก้า
พฤศจิกายน
ก่อตั้งโรงเรียนสาขาคาวะโกเอะ
ธันวาคม
ก่อตั้งโรงเรียนสาขาอิวะทสึกิ
ธันวาคม
ก่อตั้งโรงเรียนสาขาคิวโฮจิ
2014
กุมภาพันธ์
ก่อตั้งโรงเรียนสาขาอิวาเตะ
กุมภาพันธ์
ก่อตั้งโรงเรียนสาขานิชิฮามะ
เมษายน
ก่อตั้งโรงเรียนสาขาอามะกะซากิ
เมษายน
ก่อตั้งโรงเรียนสาขาคิชิวาดะ
เมษายน
ก่อตั้งโรงเรียนสาขารคโคไอส์แลนด์
เมษายน
ก่อตั้งโรงเรียนสาขาอิวะมุโระ
เมษายน
ก่อตั้งโรงเรียนสาขาคาวาจินากาโนะ
เมษายน
ก่อตั้งโรงเรียนสาขามิกิ
เมษายน
ก่อตั้งโรงเรียนสาขาโยโกฮามะโมโตะมาจิ
มิถุนายน
ก่อตั้งโรงเรียนสาขาคาวาซากิ
มิถุนายน
ก่อตั้งโรงเรียนสาขาสึรุมิเรียวคุจิ
มิถุนายน
ก่อตั้งโรงเรียนสาขาชินโทโยสุ
มิถุนายน
ก่อตั้งโรงเรียนสาขาชินากาวะ
กันยายน
ก่อตั้งโรงเรียนสาขาซากะมิฮาระ
กันยายน
ก่อตั้งโรงเรียนสาขาชิบะ
กันยายน
ก่อตั้งโรงเรียนสาขาอิจิคาวะ
กันยายน
ก่อตั้งโรงเรียนสาขาเอบินะ
กันยายน
ก่อตั้งโรงเรียนสาขาคาชิวะ
กันยายน
ก่อตั้งโรงเรียนสาขาซากุระ
ตุลาคม
ก่อตั้งโรงเรียนสาขาโออิมาจิ
พฤศจิกายน
ก่อตั้งโรงเรียนสาขาวาดะมิซากิ
2015
เมษายน
ก่อตั้งโรงเรียนสาขาฮากาตะ
เมษายน
ก่อตั้งโรงเรียนสาขาฟุกุโอกะฮิกาชิ
เมษายน
ก่อตั้งโรงเรียนสาขาอิโตะ
เมษายน
ก่อตั้งโรงเรียนสาขาเซอิกะ
เมษายน
ก่อตั้งโรงเรียนสาขาจิคุชิโนะ
เมษายน
ก่อตั้งโรงเรียนสาขาอุจิ
เมษายน
ก่อตั้งโรงเรียนสาขาโทสุ
เมษายน
ก่อตั้งโรงเรียนสาขาอากาชิ
เมษายน
ก่อตั้งโรงเรียนสาขาคาเนะโนะคุมะ
เมษายน
ก่อตั้งโรงเรียนสาขายามาโตะโคริยามะ
เมษายน
ก่อตั้งโรงเรียนสาขาเกียวโตคิตะ
เมษายน
ก่อตั้งโรงเรียนสาขาฟุจิมิ
2016
กุมภาพันธ์
ก่อตั้งโรงเรียนสาขามาคุฮาริ
เมษายน
ก่อตั้งโรงเรียนสาขาเกียวโตมินามิ
เมษายน
ก่อตั้งโรงเรียนสาขาฟุกุโอกะฮิกาชิมัตสึชิมะ
เมษายน
ก่อตั้งโรงเรียนสาขาโอมิยะนิชิ
เมษายน
ก่อตั้งโรงเรียนสาขาคาโมอิ
เมษายน
ก่อตั้งโรงเรียนสาขาโคชิกายะ
เมษายน
ก่อตั้งโรงเรียนสาขาไซตามะ
เมษายน
ก่อตั้งโรงเรียนสาขาจิคุโกะ
กรกฎาคม
ก่อตั้งโรงเรียนสาขาโยโกฮามะอิซุมิ
กรกฎาคม
ก่อตั้งโรงเรียนสาขามัตสึโดะนากาเระยามะ
กันยายน
ก่อตั้งโรงเรียนสาขาผู่ตง ประเทศจีน
กันยายน
ก่อตั้งโรงเรียนสาขาซินเจียงวานเซ็ง ประเทศจีน
ตุลาคม
ก่อตั้งโรงเรียนสาขาเมืองหลวง ประเทศจีน
พฤศจิกายน
ก่อตั้งโรงเรียนสาขา Toul Kork ประเทศกัมพูชา
พฤศจิกายน
ก่อตั้งโรงเรียนสาขา Boeung Keng Kang ประเทศกัมพูชา
2017
เมษายน
ก่อตั้งโรงเรียนสาขาฮิบาริกาโอกะ
เมษายน
ก่อตั้งโรงเรียนสาขาโนะอะฮิเมจิ
เมษายน
ก่อตั้งโรงเรียนสาขาคิตะอาซากะ
เมษายน
ก่อตั้งโรงเรียนสาขาฮิกาชิคุรุเมะ
เมษายน
ก่อตั้งโรงเรียนสาขาโมริยามะ
พฤษภาคม
ก่อตั้งโรงเรียนสาขาโนะอะอิบารากิ

โรงเรียนในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ

โรงเรียนในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ

ภูมิภาคคันไซ (27 โรงเรียน)

โอซาก้า
โรงเรียนคามิชินโจ, โรงเรียนอิดะคาโนะ, โรงเรียนคาวาจินากาโนะ, โรงเรียนคิชิวาดะ, โรงเรียนอิวะมุโระ, โรงเรียนสุมิโนะเอะ, โรงเรียนคิวโฮจิ, โรงเรียนริงกู, โรงเรียนอิบารากิ, โรงเรียนบังปาคุ, โรงเรียนชินโอซาก้า, โรงเรียนทสึรุมิเรียวคุจิ
เฮียวโกะ
โรงเรียนวาดะมิซากิ, โรงเรียนรคโคไอส์แลนด์, โรงเรียนมายะ, โรงเรียนฮิเมจิ, โรงเรียนอามากะซากิ, โรงเรียนมิกิ, โรงเรียนอาคาชิ
วากายามะ
โรงเรียนอิวาเดะ, โรงเรียนนิชิฮามะ
เกียวโต
โรงเรียนอุจิ, โรงเรียนเซอิกะ, โรงเรียนเกียวโตเหนือ, โรงเรียนเกียวโตใต้
ชิกะ
โรงเรียนโมริยามะ
นาระ
โรงเรียนยามาโตะโคริยามะ

ภูมิภาคคันโต (22 โรงเรียน)

เขต 23 ณ โตเกียว
โรงเรียนชินโทโยสุ, โรงเรียนชินากาว่า
โตเกียวตะวันตก
โรงเรียนคิโยเสะ, โรงเรียนฮิบาริกาโอกะ, โรงเรียนฮิกาชิคุรุเมะ
ชิบะ
โรงเรียนซากุระ, โรงเรียนชิบะ, โรงเรียนอิชิคาวะ, โรงเรียนคาสิวะ, โรงเรียนมัตสึโดะนากาเระยามะ, โรงเรียนมาคุฮาริ
คานากาวะ
โรงเรียนโยโกฮาม่าโมโตะมาจิ, โรงเรียนคาวาซากิ, โรงเรียนซากะมิฮาระ, โรงเรียนเอบินะ, โรงเรียนโออิมาจิ, โรงเรียนคาโมอิ
ไซตามะ
โรงเรียนฟูจิมิ, โรงเรียนคาวาโกเอะ, โรงเรียนโคชิกายะ, โรงเรียนไซตามะ, โรงเรียนคิตะอาซากะ

ภูมิภาคคิวชู (8 โรงเรียน)

ฟุกุโอกะ
โรงเรียนฮากะตะ, โรงเรียนอิโตะ, โรงเรียนคาเนะโนะคุมะ, โรงเรียนจิคุชิโนะ, โรงเรียนฮิกาชิฟุกุโอกะ, โรงเรียนฟุกุโอกะฮิกาชิมัตสึชิมะ, โรงเรียนจิคุโกะ
ซากะ
โรงเรียนโทสุ

ประเทศจีน (3 โรงเรียน)

เซี่ยงไฮ้
โรงเรียนผู่ตงโอยะยูบิฮิโรบะ, โรงเรียนซินเจียงวานเซ็ง, โรงเรียนมินดูเซ็ง

ประเทศไทย (1 โรงเรียน)

กรุงเทพฯ
โรงเรียนกรุงเทพฯ

ประเทศกัมพูชา (2 โรงเรียน)

กรุงพนมเปญ
โรงเรียน Toul Kork, โรงเรียน Boeung Keng Kang

ACCESSแผนที่

SOLTILO
FAMILIA SOCCER SCHOOL THAILAND
Google Map
20 ซ.อรรถกวี 1 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

FREE TRIAL

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สมัคร
ทดลองเรียน

ยินดีต้อนรับทั้งเด็กที่มีและยังไม่มีประสบการณ์ ไม่จำกัดเพศ!
เหล่าโค้ชที่ร่าเริงและอารมณ์ดีกำลังรอทุกคนอยู่!

20 Soi Atthakawee 1, Rama4-Road, Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand